Medlemsavgifter

Medlemsavgifter 2022

Enskild vuxen 150 kr

Enskild ungdom -16 år 50 kr

Familj inkl barn -20 år 300 kr

Medlemsavgiften insättes på bg 5818-8525

För nya medlemmar:

Uppge namn, födelsenr, adress, telefonnummer och e-postadress.

Vid familjemedlemsskap uppge ovanstående för samtliga familjemedlemmar.

Uppgifterna kan skickas till lessebo.ok@gmail.com